Podesty ruchome wymagają okresowej renowacji. Niektóre części ulegają zużyciu i trzeba wymienić je na nowe. Konieczność renowacji widoczna jest podczas rutynowej kontroli podestu. Przygotowanie sprzętu do kontroli UDT jest niezwykle istotne. Przegląd konserwatorski podestów ruchomych musi być wykonywany co 30 dni. UDT przeprowadza również badania eksploatacyjne przeprowadzane po dokonanych naprawach, czy modernizacjach np. układu napędowego.

Kontrola techniczna według dokumentacji technicznej

Podczas renowacji podestów ruchomych dokonywane są najpierw oględziny z zewnątrz. Oceniane jest czy występuje korozja i jaki jest jej zakres. Oczywiście sprawdzone muszą być wszystkie układy, siłowniki, a także zabezpieczenia mechaniczne, hydrauliczne, a także elektryczne. Konieczne jest sprawdzenie czy nie ma żadnych wycieków oleju, a także działanie awaryjnego opuszczanie, sygnalizacja dźwiękowa czy czujniki obciążeń. Oczywiście każdy podest ruchomy ma określone parametry, które muszą zostać zachowane, takie jak udźwig, prędkość podnoszenia, prędkość i kąt obrotu, czy też obszar roboczy podestu ruchomego.

Podesty ruchome w Białymstoku – wymiana zużytych elementów

Pracownicy dokonujący konserwacji i modernizacji zajmują się w pierwszej kolejności wymianą zużytych części lub nie pracujących prawidłowo, takich jak siłowniki czy elementy układu hydraulicznego podestów ruchomych. Białystok jest miejscem, gdzie znajduje się baza w której dokonuje się wszelkich napraw i ulepszeń według wymogów UDT. Zajęcie się najpierw najważniejszymi elementami jest kluczowe, aby mechanicy mogli bezpiecznie zająć się elektryką w podeście ruchomym, która jest równie ważna, gdyż odpowiada za wznoszenie i opuszczanie platformy roboczej. Istotną rolę odgrywają tu wszystkie zabezpieczenia, które zapobiegają przypadkowym ruchom podczas pracy operatora podestu ruchomego. Sprawdzany jest również układ kierowniczy i hamulcowy. Bardzo istotny jest również stan ogumienia podestu ruchomego. Może być konieczna jego wymiana, ze względu na głębokość bieżnika, która jest poniżej minimalnego poziomu. Przy pracach renowacyjnych nie ma miejsca na błędy, gdyż odpowiednie wykonanie pracy determinuje możliwość korzystania ze sprzętu w przyszłości. Podczas badań eksploatacyjnych zostaną bowiem wyłapane wszystkie niedoróbki i przedsiębiorca nie uzyska pozwolenia na użytkowanie sprzętu na kolejny rok.

Malowanie podestu ruchomego

Pozornie prostą, ale niezbędną czynnością podczas renowacji podestu ruchomego jest jego malowanie. Najpierw jednak konieczne jest sprawdzenie czy nie ma śladów korozji sprzętu. Jego niewłaściwe przechowywanie, a także eksploatacja w niesprzyjających warunkach może powodować powstawanie rdzy. Wszystkie skorodowane części muszą zostać poddane renowacji. Następnie można przystąpić do odmalowania podestu ruchomego. Po kontroli technicznej znajdą się na nim konieczne nalepki, świadczące o dopuszczeniu do użytkowania przez UDT.

Przygotowanie podestu ruchomego do kontroli UDT

Kontrola dokonywana przez inspektora UDT odbywa się w odpowiednich warunkach oświetleniowych i termicznych. Inspektor otrzymuje dokumentację techniczną urządzenia i na tej podstawie dokonuje kontroli po modernizacji urządzenia. Kontroli podlega zarówno wyposażenie, oznakowanie, jak i stan techniczny. Inspektor dokonuje prób technicznych przed uruchomieniem podestu ruchomego, jak i i w czasie jego pracy. Po czym sporządza protokół wykonanych czynności. Każda modernizacja podestów ruchomych wymaga przeprowadzenia ponownej kontroli technicznej.

Firma zajmująca się wynajmem podestów ruchomych dba o ich stan techniczny. Korzystanie z własnych specjalistów w zakresie napraw i renowacji pozwala zapewniać wszystkim klientom najwyższą jakość podestów ruchomych. Dzięki temu ryzyko wystąpienia awarii w trakcie pracy jest zniwelowane niemal do zera. Jednak, w sytuacji drobnej usterki profesjonalny serwis techniczny jest zawsze do dyspozycji. W końcu wykonanie pracy w odpowiednim czasie jest ważne, ale bezpieczeństwo pracowników jest zawsze na pierwszym miejscu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here