Dom letniskowy definiuje się jako obiekt rekreacyjny, przeznaczony do przebywania w nim czasowo, nie ma możliwości zameldowania się w nim na stałe, a także zazwyczaj jest to budynek nieogrzewany, gdyż przepisy prawa budowlanego nie nakładają konieczności osiągnięcia dla tego typu obiektów wymaganego współczynnika przenikania ciepła.

Dom letniskowy nie sprawia przy wznoszeniu tylu problemów, co budynek mieszkalny, przede wszystkim dzięki temu, że nie musi on odpowiadać warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określonych przez ministra infrastruktury. Przykładem może być wysokość obiektu, której wystarczająca wartość wynosi dwa metry i dwadzieścia centymetrów. Ponadto dom letniskowy może zostać wzniesiony na niecałkowicie uzbrojonej działce.

W dzisiejszych czasach coraz częściej ludzie szukają miejsc, w których mogą ukryć się przed światem i odpocząć, a w konsekwencji prowadzi to do tego, że coraz częściej decydują się na zakup swoich własnych wakacyjnych posiadłości. Dom letniskowy, tak jak każdy inny obiekt, wymaga dokonania odpowiednich formalności oraz przejścia przez wymagane procedury.

Dom letniskowy może zostać wykorzystany jako budynek mieszkalny jedynie przez określony, sezonowy okres czasu, oznacza to, iż niedopuszczalnym jest aby był on zamieszkiwany przez cały rok, ponieważ wówczas musiałby on spełniać wymagania dla budynku mieszkalnego. Obiekt taki ma służyć wyłącznie rekreacji indywidualnej, a to znacznie ogranicza ilość formalności przy jego budowie.

Najistotniejszą sprawą przy rozpoczynaniu budowy jakiegokolwiek budynku jest sprawdzenie czy wymaga on uzyskania pozwolenia na budowę. Istnieje również możliwość jedynie dokonania zgłoszenia, wówczas gdy dom letniskowy spełnia określone warunki. Głównymi wymogami jest to, iż obiekt musi być budynkiem parterowym, wolno stojącym. Ponadto jego powierzchnia zabudowy nie może przekraczać trzydziestu pięciu metrów kwadratowych, a na działce budowlanej nie może znajdować się więcej niż jeden obiekt na pięćset metrów kwadratowych jej powierzchni.

dom

Istotnym jest aby rozumieć znaczenie poszczególnych określeń. Dom letniskowy można zdefiniować jako parterowy w przypadku gdy ma on tylko jedną kondygnację, którą określa się jako cześć nadziemną lub podziemną budynku, usytuowaną poziomo. Kondygnacja jest ograniczona powierzchnią posadzek na stropie, lub jest ograniczona od góry materiałem osłaniającym izolacje cieplną.

Mianem tym określa się również poddasze użytkowe, przeznaczone do celów mieszkalnych lub przestrzenie stanowiące strychy lub składziki, przy zastrzeżeniu, że ich wysokość nie może być mniejsza niż dwa metry. Jeżeli nasz dom letniskowy będzie posiadał poddasze nieużytkowe i tylko jedną kondygnację, to wówczas będzie można go nazwać obiektem parterowym, nie wymagającym pozwolenia na budowę. Każdy tego typu obiekt wymaga jednak zgłoszenia chęci jego budowy, do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej, który posiada specjalnie przygotowane w tym celu formularze.

W zgłoszeniu powinno się przede wszystkim zawrzeć informacje dotyczące parametrów naszego domu, jego wymiarów, technologii, powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej itd., które dodatkowo należy poprzeć odpowiednimi szkicami i rysunkami konstrukcyjnymi.

Musimy również zawrzeć informacje o planowanym przebiegu robót budowlanych oraz terminie ich rozpoczęcia. Istotnym jest także, aby dołączyć do zawiadomienia oświadczenie o tym, że posiadamy prawo do dysponowania działką na cele budowlane, a w niektórych przypadkach zajdzie również potrzeba przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

dom letniskowy na działce

Przy zgłoszeniu nie jest wymagany projekt budowlany, dzięki czemu procedura trwa znacznie krócej niż w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Organ administracyjny ma trzydzieści dni na wniesienie sprzeciwu do naszego zawiadomienia, a jeżeli w tym okresie nie otrzymamy żadnej odpowiedzi to możemy legalnie rozpocząć roboty budowlane.

Dom letniskowy wymaga również zastanowienia się nad działką, na której ma stanąć

Obiekty takie nie wymagają bowiem nieruchomości pod budynki mieszkalne, lecz nie wprowadzono do tej pory kategorii działek przeznaczonych pod dom letniskowy. Powszechnie przyjmuje się i jest to poparte przez decyzje urzędowe, że jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na wykorzystanie działki pod zabudowę rekreacyjną, to można wybudować na niej również obiekt wakacyjny, użytkowany jedynie przez określony czas w ciągu roku.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here