28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Dla przedsiębiorców indywidualnych najistotniejszą modyfikacją jest stworzenie możliwości budowy domu jednorodzinnego bez potrzeby zdobycia pozwalania na budowę. Jakie formalności budowlane musisz obecnie spełnić, żeby postawić dom bez pozwolenia?

Deweloperzy długo musieli czekać na nowelizację prawa budowlanego, jaka usuwa nieodzowność uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wytrwałość się opłaciła – 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane.

Kiedy jeszcze nie potrzebujesz pozwolenia na budowę?
Wniosku o wydanie zezwolenia na budowę nie musisz także składać, jeśli planujesz budowę:

– wolno stojącego, parterowego budynku gospodarczego
– garażu
– przydomowego przedsionka oraz oranżerii
– wolno stojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej.

Dotyczy to obiektów, jakich wielkość nie przewyższa 35 m2 (poza basenem oraz oczkiem wodnym – tutaj wielkość nie może przewyższyć 50 m2)

Zwolnienia ze zdobycia pozwolenia na budowę doczekały się także zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.

Budowa domu obecnie bez zezwolenia na budowę

Zmiany w regulacji Prawo budowlane miały na celu przede wszystkim ograniczenie trudnych formalności połączonych z rozpoczęciem budowy domu. Po wejściu w życie różnych przepisów będą możliwe dwa rodzaje podjęcia robót budowlanych: rozpoczęcie budowy zgodnie ze starą metodą (z pozwoleniem na budowę) albo z inną (bez pozwolenia, lecz ze zgłoszeniem). Teraz ta jedna odmiana spowoduje, iż deweloperzy będą mogli zaoszczędzić chociażby parę tygodni. Pozwolenie będzie wymagane przy budowie bliźniaków i budynków szeregowych. Ponadto z obowiązku zdobycia pozwolenia zostali zwolnieni deweloperzy, jacy dokonują przebudowy budynków.

Co więcej, został usunięty także siedmiodniowy okres zawiadomienia organu o przewidywanym czasie rozpoczęcia prac budowlanych – są to nowe wygospodarowane dni w ciągu inwestycyjnym. Obecnie możesz zacząć budowę po terminie 30 dni od zgłoszenia budowy oraz dostarczeniu właściwej dokumentacji – jeśli odpowiedni urząd w tym czasie nie wniesie sprzeciwu.

dom bez pozwolenia

Jak obecnie wygląda procedura zgłoszenia budowy domu?
Zgłoszenia trzeba dokonać minimum 30 dni przed przewidywanym rozpoczęciem prac budowlanych – tyle czasu określony urząd ma na zajęcie stanowiska w sprawie. W tym czasie może zostać zgłoszony sprzeciw w drodze decyzji. Jeśli po 30 dniach nie ma odzewu ze strony urzędu, możemy zacząć roboty.

Należałoby wspomnieć, iż czas, w jakim można przystąpić do rozpoczęcia budowy domu wedle zgłoszonego projektu, został przedłużony do 3 lat (wcześniej wynosił 2 lata).

Jeśli organ zauważy błędy w dokumentacji projektowej, wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym czasie. W razie braku takiego uzupełnienia organ wnosi sprzeciw w drodze decyzji, i procedura zaczyna się od początku.

Projekt budowlany bez oświadczeń na dostawy mediów

Wraz ze zgłoszeniem budowy budynku do urzędu należy dostarczyć cztery egzemplarze projektu budowlanego i oświadczenie o posiadanym prawie do zarządzania działką na cele budowlane. Należy także dodać decyzję o warunkach zabudowy (jeśli nie ma planu miejscowego). Takiej decyzji nie trzeba składać, jeśli planujesz przebudowę domu jednorodzinnego. Zmieniła się trochę sama zawartość projektu budowlanego. Nie trzeba już do niego dawać oświadczeń przedsiębiorstw sieciowych o dostawie mediów oraz wymogach przyłączenia oraz administratora drogi o możliwości połączenia nieruchomości z drogą gminną albo powiatową. Weryfikowanie podłączeń sieciowych będzie miało miejsce podczas oddawania domu do użytku.

Do projektu trzeba jednakże dodać informację o obszarze działania obiektu. Jeśli nie będzie sprzeciwu urzędu, dwa ostemplowane projekty powracają do inwestora.

domek

Zakres działania obiektu

To obszar w otoczeniu domu (albo innego budynku czy budowli) wyznaczony na bazie przepisów, jakie dostarczają ograniczenia w wykorzystaniu połączone z tym budynkiem (albo innym obiektem). Zależy od parametrów budowanego domu oraz jego położenia. Wyznacza go projektant. Właściwe ustalenie tego zakresu jest warunkiem określenia, czy w sprawie konkretnej inwestycji sąsiedzi będą stroną postępowania oraz czy będzie potrzebne pozwolenie na budowę.

Szybsze odbiory domu po nowelizacji prawa budowlanego

Od 28 czerwca 2015 r. użytkowanie domu można rozpocząć po terminie 14 dni od czasu zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o ukończeniu budowy. Zakończenia przebudowy budynku i zakończenia budowy stacji transformatorowych nie trzeba zgłaszać.

[Głosów:1    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here