Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem finansowym, które na lata obciąży nasz domowy budżet. Wzięcie na siebie takiej odpowiedzialności, musi być poprzedzone wnikliwym rozważaniem wszystkich za i przeciw. Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe koszty udzielenia kredytu hipotecznego.

Zarówno podstawowe, jak i dodatkowe koszty udzielenia kredytu hipotecznego, są ustalane na podstawie wielu czynników. Regulują je: wysokość oprocentowania, sposób spłaty przez kredytobiorcę, okres kredytowania, wysokość prowizji, a także koszt wyceny.

Ukryte koszty udzielenia kredytu hipotecznego, można podzielić na trzy główne grupy:

• Koszty początkowe – ponoszone przez kredytobiorcę jednorazowo przy zaciągnięciu kredytu.
• Koszty cykliczne – występują przez jakiś czas lub cały okres spłaty kredytu.
• Koszty sporadyczne – mające miejsce wyłącznie w konkretnych sytuacjach.

Dodatkowe koszty udzielenia kredytu hipotecznego

Do dodatkowych kosztów kredytu hipotecznego należą:

• Prowizja za udzielenie kredytu – pobierana jest przez bank w dniu tzw. uruchomienia kredytu. Wysokość prowizji oczywiście jest uzależniona od banku, ale przeciętnie wynosi od 0% do około 4%, a nawet 5%. Prowizja może być uregulowana przez kredytobiorcę od razu, bądź zwarta w wysokości raty kredytu.

• Ubezpieczenie na życie na wypadek utraty pracy przez kredytobiorcę – oferowane jest przez niektóre banki i traktowane jako dodatkowe ubezpieczenie kredytu. Jego koszty mogą być uregulowane na tych samych zasadach, co koszty prowizji.

• Ubezpieczenie pomostowe – jest dodatkowym zabezpieczeniem dla banku. Wysokość ubezpieczenia pomostowego wynosi od 0,3% do 2% i o tyle są powiększane odsetki w comiesięcznych ratach kredytu.

• Ubezpieczenie nieruchomości – podstawowe zabezpieczenie kredytu. Bardzo przydatne i pomocne kredytobiorcy w sytuacjach nieszczęśliwych zdarzeń oraz wypadków. Zapewnia wówczas środki na spłatę strat i podtrzymuje stabilizację finansową.

• Opłata za transzę kredytu – dodatkowa opłata naliczana przy wypłacaniu kwoty kredytu w transzach. Zazwyczaj wysokość takiej opłaty wynosi od 200 do 300 złotych. Zdarza się nawet, że niektóre z banków nie pobierają tej opłaty.

• Opłata za wniosek o wpis do hipoteki na rzecz banku – jej wysokość wynosi około 220 złotych.

• Produkty cross sell – są to dodatkowe produkty finansowe, takie jak: karta kredytowa, konto czy ubezpieczenie.

• Karencja – możliwość zawieszenia spłaty kapitału.

• Wakacje kredytowe – całkowite zawieszenie spłaty rat na określony czas.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here