Pojęcie mikrotunelowanie pochodzi od angielskiego słowa microtunnelling, które zostało wprowadzone do techniki w latach 70. ubiegłego stulecia i określało bezwykopową technologię drążenia przewodów o małych średnicach przy użyciu maszyn zbudowanych na anologicznych założeniach jak maszyny do drążenia dużych tuneli. Mikrotunelowanie, we wszystkich jego odmianach, stało się przodującą metodą bezwykopowego wykonywania sieci podziemnych. Budowa kanalizacji teletechnicznych, kanalizacja kablowa oraz usługi w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznych w Polsce jest przede wszystkim wykorzystywana metoda bezwykopowa. Więcej o tym można przeczytać tu: https://www.elektrospark.pl/oferta/uslugi-elektryczne/budowa-kanalizacji-teletechnicznych.

Technologia HDD jest połączeniem konwencjonalnych technik bezwykopowego pokonywania przeszkód naturalnych i inżynierskich oraz wierceń kierunkowych wykorzystanych w górnictwie naftowym. Technologia stosowana jest w przypadku kabli, przewodów ciśnieniowych. Obniżenie kosztów technologii i jej dostępność sprawiły, że obecnie jest ona chętnie stosowana w przypadku pokonywania przeszkód naturalnych i inżynierskich przez:

– rurociągi do transportu: ropy, gazu, wody i ścieków
– rury osłonowe dla kabli telekomunikacyjnych oraz sieci elektrycznych
– drenaże wód gruntowych i specjalne- realizowane ze względów ekologicznych.

W stosunku do wykopowych technik układania przewodów technogia HDD, podobnie jak inne technologie bezwykopowe posiada dużo zalet. Jak w każdym rozwiązaniu technicznym istnieją jednak pewne utrudniania przy jej aplikacji. Użycie tej metody może być ograniczone przez:

– długość instalacji (co wynika z możliwości technicznych sprzętu oraz właściwości płynu wiertniczego),
– średnicę przewiertu (ze wzrostem przekroju poprzecznego rurociągu zwiększa się dopuszczalny promień krzywizny trajektorii, co prowadzi do wydłużania przewiertu i ze względu techniczno-ekologicznych może być niemożliwe lub nieuzasadnione),
– warunki geologiczne
– zagospodarowanie terenu
– zanieczyszczenie gruntu.

W ogólności istota metody polega na wykonaniu otworu pilotowego, jego rozwierceniu do wymaganej średnicy i wciągnięciu w tak przygotowany otwór końcowy projektowanej rury lub kabla.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here